REKISTERISELOSTE

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/679, annettu 27. päivänä huhtikuuta 2016, luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja direktiivin 95/46/EY kumoamisesta (yleinen tietosuoja-asetus) sekä Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n ja 24 §:n mukainen tietosuoja- ja rekisteriseloste​.

Päivitetty 16.1.2022

 1. Rekisterin nimi

Mökit Hannunluhta asiakasrekisteri

 1. Rekisterin pitäjä

Mökit Hannunluhta
Kauhajoentie 514 
64350 KARIJOKI

Rekisteriasioista vastaava henkilö Tiina Saaranluoma, 
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

 1. Rekisterin pitämisen peruste ja käyttötarkoitus

Kerättäviä henkilötietoja käytetään mökkien vuokraamisen mahdollistamiseen, asiakassuhteen ylläpitoon ja hoitoon sekä vuokraamisen edellyttämien yhteydenottojen mahdollistamiseen. Emme ylläpidä sähköistä asiakasrekisteriä. Emme käytä tietoja markkinointitarkoitukseen.

 1. Rekisteriin kerättävät henkilötiedot

Yhteystiedot:

 • Nimi
 • Henkilötunnus
 • Kansalaisuus
 • Osoite

Asiakastiedot:

 • Vuokra-ajankohta
 • Majoittumisen tarkoitus
 1. Säännönmukaiset tietolähteet

Tietoja hankitaan asiakkaalta.  Asiakas ilmoittaa itse tietonsa matkustajailmoituksella vuokrauksen yhteydessä.

 1. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Tietoja ei luovuteta edelleen EU:n tai Euroopan ulkopuolelle.

Olemme varmistaneet, että kaikki palveluntarjoajamme noudattavat tietosuojalainsäädäntöä.

 1. Käsittelyn kesto

Henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti niin kauan, kuin asiakkuus on voimassa. Vanhentuneet ja tarpeettomat tiedot hävitämme asiaankuuluvalla tavalla. Säilytämme henkilötietoja vain niin kauan, kun se on tarpeen tässä tietosuojaselosteessa määriteltyjen henkilötietojen käsittelytarkoitusten toteuttamiseksi. Kirjanpitolain tai muun soveltuvan lain velvoitteista johtuen tietoja voidaan joutua säilyttämään edellä mainittua ajanjaksoa pitempään.​ Matkustajailmoitukset ja -tiedot säilytetään yhden vuoden ajan matkustajailmoituksen allekirjoittamispäivästä, minkä jälkeen ne hävitetään.

 1. Rekisterin suojauksen periaatteet

Tiedot säilytetään mapissa, lukollisessa kaapissa. Emme ylläpidä sähköistä asiakasrekisteriä.

Voimme myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.

 1. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tietojen korjaamista

Rekisteröidyllä on henkilötietolain mukainen oikeus tarkistaa itseään koskevat henkilörekisteriin tallennetut tiedot sekä oikeus vaatia virheellisen tiedon oikaisua ja muutoinkin turvautua henkilötietolaissa turvattuihin oikeuksiinsa. Asiaa koskevat pyynnöt osoitetaan osoitteeseen Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Pyynnön jälkeen lähetämme ohjeistuksen tunnistautumiseen sähköpostitse. Tunnistautumisen jälkeen toimitamme tiedot kohtuullisen ajan kuluessa.

 1. Muut henkilötietolain käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisteröidyllä on henkilötietolain mukainen oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja. Tälläinen kielto voidaan milloin tahansa antaa kohdassa 2 mainitulle henkilölle.

YHTEYSTIEDOT

Mökit Hannunluhta (1020650-4)
Kauhajoentie 514 
64350 KARIJOKI
040- 766 5064

Rekisteriasioista vastaava henkilö Tiina Saaranluoma, 
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.